ปัญหาที่คุณต้องเจออยู่ เป็นปัญหาที่คนส่วนใหญ่
คิดว่าไม่มีทางแก้ แต่….

วิธีเหล่านี้เป็นวิธีดูแลตัวเองแบบภายนอก
แล้ววิธีดูแลตัวเองแบบภายในต้องดูแลยังไง?